ตึกเอ็มไพร์สเตท สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ของมนุษย์

ในหมู่ตึกระฟ้าที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดนั้นหนึ่งในนั้นคือ ตึกเอ็มไพร์สเตท ตึกระฟ้าที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของที่ก่อสร้างโดยมนุษย์ ตึกเอ็มไพร์สเตท หรือ Empire State Building ซึ่งเป็นตึกที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในเมืองนิวยอร์ก ด้วยสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ทำให้ตึกเอ็มไพร์สเตทไดรับการยกย่องเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ อีกทั้งตึกแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับตั้งแต่การก่อสร้าง

ตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) เริ่มมีแผนงานก่อสร้างในปี 1929 โดยบริษัท สตาร์เร็ตต์ บราเธอร์ แอนด์ เอเกน จำกัด และออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกัน วิลเลียม เฟรเดอริก แลมบ์ ซึ่งการออกแบบนั้นออกแบบโดยรูปทรงแนวยุโรปซึ่งเป็นที่นิยมมากในสมัยนั้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแห่งแรกของเมืองนิวยอร์ก รวมถึงเป็นอาการแห่งแรกของโลกที่มีความสูงถึง 381 เมตรมีจำนวนทั้งสิ้น 102 ชั้น เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ปี 1931 ซึ่งถูกบันทึกว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกในขณะนั้น ตึกระฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ถนน Fifth Avenue จุดเชื่อมต่อระหว่างถนน สายที่ 35 ของเมืองนิวยอร์ก

ตึกเอ็มไพร์สเตท ครองตำแหน่งตึกสูงที่สุดในโลกนานถึง 40 ปี จนกระทั่งถูกล่มแชมป์ด้วยตึกแฝดเวิร์ดเทรดเซ็นเตอร์ที่สร้างแล้วสร้างในปี 1972 ที่ความสูง 417 เมตร แต่เดิมบนยอดตึกเอ็มไพร์สเตทนั้นใช้เป็นที่จอดเรือเหาะก่อนจะต่อเติมเสาอากาศเพิ่มภายหลัง ซึ่งปัจจุบันตึกเอ็มไพร์สเตทยังเป็นตึกที่เก่าแก่และมีผู้เข้าเยี่ยมชมมากมายในปัจจุบัน