พีระมิดคูฟู มหาพีระมิดแห่งกีซา

มหาพีระมิดแห่งกีซา คงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณที่ยังคงความสมบูรณ์ที่สุดในโลก ซึ่งพีระมิดแห่งนี้มีความยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา รวมถึงยังคงความสมบูรณ์แบบไว้ทุกประการ สันนิฐานว่าพีระมิดแห่งนี้ถูกสร้างในสมัยฟาโรห์คูฟู ราว 2,600 ปีก่อนคริสตกาล ด้วยความสูงถึง 147 เมตร และประกอบด้วยรูปทรงของพีระมิดมีลักษณะเฉพาะตัว ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยอดสามเหลี่ยมแต่ละด้าน เอียงเข้าบรรจบกัน เป็นยอดแหลม ฐานทั้ง 4 ด้านของพีระมิด กว้างด้านละประมาณ 230 เมตร มีจำนวน 3 แห่งจะมีขนาดแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อคิดเป็นเนื้อที่รวมกันแล้ว 53,000 ตารางเมตร หรือ 33 ไร่ หรือคิดปริมาณเท่ากับสนามฟุตบอล 2 สนามรวมกัน

นักโบราณคดีทึ่งในการก่อสร้าง พีระมิดแห่งนี้นับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่ใหญ่ที่สุดเท่าเคยค้นพบ คาดว่ามีการใช้กำลังทาสมากถึง 10 ล้านคนและใช้ก้อนหินที่มีลักษณะพิเศษจำนวนกว่า 2.6 ล้านก้อน แต่ละก้อนหนักถึง 2.5 ตัน ซึ่งหินแต่ละก้อนถูกทำขึ้นมาในลักษณะพิเศษเพื่อทนทานความร้อนและการกัดกร่อนของลม ซึ่งในระยะเวลากว่า 4,000 ปีนี้พีระมิดแห่งนี้ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงจากมากเท่าใดนัก สันนิฐานว่าการสร้างพีระมิดแห่งนี้ใช้เพื่อทำการเก็บพระศพของกษัตริย์ฟาโรห์รวมถึงพระชายา และเชื้อพระวงศ์ รวมถึงภายในพีระมิดในถูกออกแบบทางเดินที่สลับซับซ้อนมาก และคาดว่าพีระมิดแห่งนี้ยังเป็นที่จัดเก็บสมบัติของฟาโรห์ด้วย มีการประมาณการน้ำหนักของหินแต่ละก้อนที่นำมาสร้างพีระมิดคูฟูโดยนำหินแต่ละก้อนมาคำนวณรวมกันจึงได้คำตอบว่า พีระมิดคูฟูนั้นมีน้ำหนักมากถึง 100 ล้านตันซึ่งหนักกว่าสิ่งก่อสร้างในยุคปัจจุบันทั้งหมด