หอเอนปิซา อิตาลี

สิ่งก่อสร้างที่มีแนวคิดที่โดดเด่นพร้อมสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ต้องบอกเลยว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีงานทางด้านศิลปะที่เยี่ยมยอดที่สุดอันดับต้นของโลกเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรม สถาปัตยกรรม รวมไปถึงเรื่องราวของฟุตบอลที่นี่มีลีกที่แช็งแกร่งอันดับต้นของโลก แน่นอนว่าเรากำลังเดินไปดูสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่ประเทศอิตาลี กับหอเอนเมืองปิซา ที่ตั้งอยู่ในเมืองปิซา ในจัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม ที่นี่เป็นหอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก หอเอนเมืองปิซาได้สร้างในปี 1173 สร้างเสร็จในปี 1350 ใช้เวลาในการสร้างเกือบ 177  ปีเลยทีเดียว แต่ก็มีเรื่องที่ทำให้หยุดชะงักเนื่องจากพื้นดินในใต้ดินเป็นพื้นที่ที่นิ่มมากทำให้ยุบตัวลง ในปี 1272 ศิโมนก็ได้กลับไปสร้างให้มีความสมดุลย์มากขึ้น ก็ต้องหยุดอีกเนื่องจากเกิดสงคราม ต่อมาก็ได้สร้างขึ้นอีกครั้งและสร้างเสร้จถึง 7 ชั้นในปี 1319 ส่วนหอระฆังนั้นสร้างเสร็จในปี 1372 ในปี 1990-2001 หอเอนปิซาสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ได้เห็นถึงคุณค่างานเป็นอย่างมาก ก็ได้ปรับปรุงให้มีความแข็งแรงมากขึ้นอีกด้วย เพื่อไม่ให้หอล้มลงมา หอนี้ก็ยังเคยมีนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกอย่าง กาลิเลโอ เคยมาทดลองงานทางด้านของแรงโน้มถ่วง ในตอนที่เขาเรียนที่ปิซา โดยนำลูกบอลทั้งสอง น้ำหนักไม่เท่ากันทิ้งลงมา เพื่อพิสูจน์ว่า จะตกลงพร้อมกัน ก็เป็นงานที่กาลิเลโอได้คาดไว้ด้วย เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีแนวคิดที่โดนเด่นเป็นอย่างมากและทำให้พวกเราที่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่นี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอิตาลีที่ใครก็จะต้องรู้จักอย่างแน่นอน