โคลอสเซียม สถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่

ประเทศอิตาลีนั้นเป็นเมืองเก่าแก่ที่คาดว่ามีตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งจากการค้นพบสถาปัตยกรรมที่งดงามมากหลายแห่ง จนได้รับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นชื่อมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สิ่งมหัศจรรย์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ โคลอสเซียม

โคลอสเซียม เป็นสถาปัตยกรรมสมัยยุคกลางของโรมัน ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ค้นพบ โคลอสเซียมนั้นแต่เดิมเชื่อว่าเป็นที่ใช้สำหรับความบันเทิงของมนุษย์ในยุคโรมัน เป็นสถานที่สำหรับกีฬากลางแจ้งของมนุษย์ในยุคนั้น ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมโดยสถาปัตยกรรมเป็นรูปทรงก่อด้วยอิฐและหินทรายเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 – 60,000 คน ซึ่งนักโบราณคดีนั้นยอมรับว่า โคลอสเซียม เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดในยุคนั้น

นักโบราณคดีเชื่อว่า โคลอสเซียม สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซียนแห่งจักรวรรดิโรมัน ซึ่งเป็นช่วงของคริสตวรรษที่ 1 ราวปี ค.ศ. 79 – ค.ศ. 100 สถานที่แห่งนี้ใช้สำหรับเพื่อความบันเทิงของชาวกรุงโรมซึ่งในช่วงนั้นถือว่าเป็นยุคที่โรมันเรืองอำนาจมาก โดยใช้เป็นกีฬาเช่น การต่อสู้ของพวกแกลดิเอเตอร์ รวมถึงการต่อสู้ระหว่างสัตว์ดุร้ายเช่น สิงโต เสือ เพื่อให้นักรบพิชิตสัตว์ร้ายนั้น รวมถึงการออกแบบของสถานที่นั้นมีการออกแบบทางระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังภายในสนามกีฬา ถือว่าเป็นต้นแบบในการออกแบบสนามกีฬาสมัยใหม่ด้วย ในปัจจุบัน โคลอสเซียม ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและยังคงแบบที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งนี้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า 2 พันปีแล้ว ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมความงามของสิ่งมหัศจรรย์นี้มากกว่า 100,000 -200,000 คน/ปี