โคลอสเซียม สถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่

ประเทศอิตาลีนั้นเป็นเมืองเก่าแก่ที่คาดว่ามีตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งจากการค้นพบสถาปัตยกรรมที่งดงามมากหลายแห่ง จนได้รับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นชื่อมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สิ่งมหัศจรรย์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ โคลอสเซียม โคลอสเซียม เป็นสถาปัตยกรรมสมัยยุคกลางของโรมัน ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ค้นพบ โคลอสเซียมนั้นแต่เดิมเชื่อว่าเป็นที่ใช้สำหรับความบันเทิงของมนุษย์ในยุคโรมัน เป็นสถานที่สำหรับกีฬากลางแจ้งของมนุษย์ในยุคนั้น ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมโดยสถาปัตยกรรมเป็นรูปทรงก่อด้วยอิฐและหินทรายเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 – 60,000 คน ซึ่งนักโบราณคดีนั้นยอมรับว่า โคลอสเซียม เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดในยุคนั้น นักโบราณคดีเชื่อว่า โคลอสเซียม...

ตึกเอ็มไพร์สเตท สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ของมนุษย์

ในหมู่ตึกระฟ้าที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดนั้นหนึ่งในนั้นคือ ตึกเอ็มไพร์สเตท ตึกระฟ้าที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของที่ก่อสร้างโดยมนุษย์ ตึกเอ็มไพร์สเตท หรือ Empire State Building ซึ่งเป็นตึกที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในเมืองนิวยอร์ก ด้วยสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ทำให้ตึกเอ็มไพร์สเตทไดรับการยกย่องเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ อีกทั้งตึกแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับตั้งแต่การก่อสร้าง ตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) เริ่มมีแผนงานก่อสร้างในปี 1929 โดยบริษัท สตาร์เร็ตต์ บราเธอร์ แอนด์ เอเกน จำกัด และออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกัน วิลเลียม...