พีระมิดคูฟู มหาพีระมิดแห่งกีซา

มหาพีระมิดแห่งกีซา คงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณที่ยังคงความสมบูรณ์ที่สุดในโลก ซึ่งพีระมิดแห่งนี้มีความยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา รวมถึงยังคงความสมบูรณ์แบบไว้ทุกประการ สันนิฐานว่าพีระมิดแห่งนี้ถูกสร้างในสมัยฟาโรห์คูฟู ราว 2,600 ปีก่อนคริสตกาล ด้วยความสูงถึง 147 เมตร และประกอบด้วยรูปทรงของพีระมิดมีลักษณะเฉพาะตัว ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยอดสามเหลี่ยมแต่ละด้าน เอียงเข้าบรรจบกัน เป็นยอดแหลม ฐานทั้ง 4 ด้านของพีระมิด กว้างด้านละประมาณ 230 เมตร มีจำนวน 3 แห่งจะมีขนาดแตกต่างกัน...

สวนลอยแห่งบาบิโลน

หากพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ คงมีคนพูดถึงสวนลอยแห่งบาบิโลนสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณที่เชื่อกันว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ สวนลอยบาบิโลนนี้ยังไม่มีหลักการค้นพบที่แน่นอนชัดว่ามีรูปลักษณะอย่างไร โดยสวนแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยูเฟรติส ในประเทศอิรักปัจจุบัน คาดว่าถูกสร้างโดยพระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์ที่ 2 แห่งนครบาบิโลน นักโบราณคดีเชื่อว่านครบาบิโลนแห่งนี้เคยเป็นอาณาจักรหนึ่งที่สวยงามที่สุดของโลกในยุคนั้น และยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสวนลอยแห่งนี้มีลักษณะอย่างไรและล่มสลายด้วยเหตุใดกันแน่ ในอดีตมีการบันทึกถึงสวนลอยแห่งนับตั้งแต่ราว 300 ปีก่อนคริสตกาล อย่างเช่นนักเดินทางสำรวจคนหนึ่งที่เดินทางสำรวจโดยการล่องมาตามแม่น้ำยูเฟรติส เขาได้หลับไปและปล่อยให้เรือล่องไปตามแม่น้ำจนกระทั่งเมื่อเขาตื่นขึ้นมาพบว่าเขาล่องเรืออยู่บริเวณเมืองๆหนึ่งซึ่งมีความสวยงาม มีกำแพงขนาดใหญ่ รวมถึงมีหอคอยที่มีความสูงราว 100 เมตร ด้านบนประกอบด้วยพรรณไม้นานาพันธุ์และต้นไม้ขนาดใหญ่รายล้อม เขาบันทึกว่าไม่เคยพบเมืองที่สวยงามเช่นนี้มาก่อนและคาดว่านี้คือเมืองบาบิโลนและสวยลอยฟ้าแห่งบาบิโลน ปัจจุบันได้มีการค้นหาซากปรับหักพังของสวนลอยแห่งนี้ โดยนักโบราณคดีมาการค้นพบซากบ่อน้ำโบราณและกำแพงโบราณที่มีอายุราว 600 ปีก่อนคริสตกาล...

คลองปานามา สุดยอดสิ่งก่อสร้างโดยมนุษย์ ตอนที่ 2

เมื่อคลองปานามาสร้างแล้วเสร็จในปี 1916 ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 คลองแห่งนี้ถูกเปิดอย่างเป็นทางการ ด้วยระยะทางเดินทางผ่านอเมริกากลางเลียบออกจากพื้นที่มหาสมุทรทั้งสองแห่งระยะทางเพียง 80 กิโลเมตร ย่นระยะทางที่เรือต้องเดินทางอ้อมทางตะวันตกของสหรัฐไปถึงฝั่งตะวันออกซึ่งมีระยะทางราว 15,700 กิโลเมตร ทำให้คลองปานามาได้รับการยอมรับและเป็นเส้นทางการคมนาคมทางเรือที่สำคัญมากนับตั้งแต่นั้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัยระบุว่ามีการสูญเสียคนงานในระหว่างการก่อสร้างคลองนี้ถึง 5,700 คน ซึ่งหากรวมการสูญเสียทั้งหมดนับตั้งแต่การสร้างคลองแห่งนี้มีจำนวนผู้เสียชีวิตประมาณ 30,000 คน ภายหลังช่วงปี 1930 ได้มีการสร้างเขื่อนเหนือทะเลสาบกาตูนขึ้น รวมถึงการขยายคลองใหม่เพื่อรองรับเรือรบในช่วงสงครามโลก รวมถึงมีทะเลสาบที่ขุดขึ้นมาใหม่อีก 17 แห่งเพื่อรองรับและเป็นท่าจอดเรือสินค้า...

คลองปานามา สุดยอดสิ่งก่อสร้างโดยมนุษย์ ตอนที่ 1

หากเอ่ยถึงคลองส่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดที่ก่อสร้างโดยมนุษย์นั้นคงหนีไม่พ้น คลองปานามา คลองขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างโดยมนุษย์ คลองแห่งนี้ถูกสร้างราวปี 1913 เรื่อยมาซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการพูดถึงแผนงานสร้างมาตลอด โดยเริ่มแรกเกิดขึ้นราวปี 1524 จักรพรรดิชาลส์ที่ 5 ทรงเสนอแผนการสร้างคลองขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าด้วยกัน ซึ่งพระองค์เห็นว่าภูมิศาสตร์ของอเมริกากลางนั้นเป็นส่วนที่เล็กและแคบเหมาะแก่การขุดคลองเพื่อเชื่อมต่อ เพื่ออำนวยความสะดวกโดยเรือสัญจรไปมาและการขนส่งสินค้าระหว่าง สเปนกับเปรูด้วย ต่อมาราวปี 1880 ประเทศฝรั่งเศสเริ่มมีการรื้อแนวคิดการสร้างคลองแห่งนี้ขึ้นมาอีกครั้ง โดยทางบริษัทการขุดลอกและทำเหมืองแร่นั้นได้ดำเนินการขุดคลองแห่งนี้แต่ด้วยความที่ขาดการศึกษาทางภูมิศาสตร์รวมถึงการศึกษาด้านโรคภัยและทำให้ระหว่างการขุดลอกคลองในสมันนั้น คนงานต่างเผชิญกับโรคไข้เหลืองและไข้มาเลเรีย เสียชีวิตไปกว่า 6,000 คนซึ่งข้อมูลในช่วงปี 1880-1890 นั้นคาดว่ามีคนงานเสียชีวิตไปกว่า 20,000...

โคลอสเซียม สถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่

ประเทศอิตาลีนั้นเป็นเมืองเก่าแก่ที่คาดว่ามีตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งจากการค้นพบสถาปัตยกรรมที่งดงามมากหลายแห่ง จนได้รับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นชื่อมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สิ่งมหัศจรรย์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ โคลอสเซียม โคลอสเซียม เป็นสถาปัตยกรรมสมัยยุคกลางของโรมัน ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ค้นพบ โคลอสเซียมนั้นแต่เดิมเชื่อว่าเป็นที่ใช้สำหรับความบันเทิงของมนุษย์ในยุคโรมัน เป็นสถานที่สำหรับกีฬากลางแจ้งของมนุษย์ในยุคนั้น ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมโดยสถาปัตยกรรมเป็นรูปทรงก่อด้วยอิฐและหินทรายเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 – 60,000 คน ซึ่งนักโบราณคดีนั้นยอมรับว่า โคลอสเซียม เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดในยุคนั้น นักโบราณคดีเชื่อว่า โคลอสเซียม...

ตึกเอ็มไพร์สเตท สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ของมนุษย์

ในหมู่ตึกระฟ้าที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดนั้นหนึ่งในนั้นคือ ตึกเอ็มไพร์สเตท ตึกระฟ้าที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของที่ก่อสร้างโดยมนุษย์ ตึกเอ็มไพร์สเตท หรือ Empire State Building ซึ่งเป็นตึกที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในเมืองนิวยอร์ก ด้วยสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ทำให้ตึกเอ็มไพร์สเตทไดรับการยกย่องเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ อีกทั้งตึกแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับตั้งแต่การก่อสร้าง ตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) เริ่มมีแผนงานก่อสร้างในปี 1929 โดยบริษัท สตาร์เร็ตต์ บราเธอร์ แอนด์ เอเกน จำกัด และออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกัน วิลเลียม...