คลองปานามา สุดยอดสิ่งก่อสร้างโดยมนุษย์ ตอนที่ 2

เมื่อคลองปานามาสร้างแล้วเสร็จในปี 1916 ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 คลองแห่งนี้ถูกเปิดอย่างเป็นทางการ ด้วยระยะทางเดินทางผ่านอเมริกากลางเลียบออกจากพื้นที่มหาสมุทรทั้งสองแห่งระยะทางเพียง 80 กิโลเมตร ย่นระยะทางที่เรือต้องเดินทางอ้อมทางตะวันตกของสหรัฐไปถึงฝั่งตะวันออกซึ่งมีระยะทางราว 15,700 กิโลเมตร ทำให้คลองปานามาได้รับการยอมรับและเป็นเส้นทางการคมนาคมทางเรือที่สำคัญมากนับตั้งแต่นั้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัยระบุว่ามีการสูญเสียคนงานในระหว่างการก่อสร้างคลองนี้ถึง 5,700 คน ซึ่งหากรวมการสูญเสียทั้งหมดนับตั้งแต่การสร้างคลองแห่งนี้มีจำนวนผู้เสียชีวิตประมาณ 30,000 คน ภายหลังช่วงปี 1930 ได้มีการสร้างเขื่อนเหนือทะเลสาบกาตูนขึ้น รวมถึงการขยายคลองใหม่เพื่อรองรับเรือรบในช่วงสงครามโลก รวมถึงมีทะเลสาบที่ขุดขึ้นมาใหม่อีก 17 แห่งเพื่อรองรับและเป็นท่าจอดเรือสินค้า...