คลองปานามา สุดยอดสิ่งก่อสร้างโดยมนุษย์ ตอนที่ 2

เมื่อคลองปานามาสร้างแล้วเสร็จในปี 1916 ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 คลองแห่งนี้ถูกเปิดอย่างเป็นทางการ ด้วยระยะทางเดินทางผ่านอเมริกากลางเลียบออกจากพื้นที่มหาสมุทรทั้งสองแห่งระยะทางเพียง 80 กิโลเมตร ย่นระยะทางที่เรือต้องเดินทางอ้อมทางตะวันตกของสหรัฐไปถึงฝั่งตะวันออกซึ่งมีระยะทางราว 15,700 กิโลเมตร ทำให้คลองปานามาได้รับการยอมรับและเป็นเส้นทางการคมนาคมทางเรือที่สำคัญมากนับตั้งแต่นั้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัยระบุว่ามีการสูญเสียคนงานในระหว่างการก่อสร้างคลองนี้ถึง 5,700 คน ซึ่งหากรวมการสูญเสียทั้งหมดนับตั้งแต่การสร้างคลองแห่งนี้มีจำนวนผู้เสียชีวิตประมาณ 30,000 คน ภายหลังช่วงปี 1930 ได้มีการสร้างเขื่อนเหนือทะเลสาบกาตูนขึ้น รวมถึงการขยายคลองใหม่เพื่อรองรับเรือรบในช่วงสงครามโลก รวมถึงมีทะเลสาบที่ขุดขึ้นมาใหม่อีก 17 แห่งเพื่อรองรับและเป็นท่าจอดเรือสินค้า...

คลองปานามา สุดยอดสิ่งก่อสร้างโดยมนุษย์ ตอนที่ 1

หากเอ่ยถึงคลองส่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดที่ก่อสร้างโดยมนุษย์นั้นคงหนีไม่พ้น คลองปานามา คลองขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างโดยมนุษย์ คลองแห่งนี้ถูกสร้างราวปี 1913 เรื่อยมาซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการพูดถึงแผนงานสร้างมาตลอด โดยเริ่มแรกเกิดขึ้นราวปี 1524 จักรพรรดิชาลส์ที่ 5 ทรงเสนอแผนการสร้างคลองขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าด้วยกัน ซึ่งพระองค์เห็นว่าภูมิศาสตร์ของอเมริกากลางนั้นเป็นส่วนที่เล็กและแคบเหมาะแก่การขุดคลองเพื่อเชื่อมต่อ เพื่ออำนวยความสะดวกโดยเรือสัญจรไปมาและการขนส่งสินค้าระหว่าง สเปนกับเปรูด้วย ต่อมาราวปี 1880 ประเทศฝรั่งเศสเริ่มมีการรื้อแนวคิดการสร้างคลองแห่งนี้ขึ้นมาอีกครั้ง โดยทางบริษัทการขุดลอกและทำเหมืองแร่นั้นได้ดำเนินการขุดคลองแห่งนี้แต่ด้วยความที่ขาดการศึกษาทางภูมิศาสตร์รวมถึงการศึกษาด้านโรคภัยและทำให้ระหว่างการขุดลอกคลองในสมันนั้น คนงานต่างเผชิญกับโรคไข้เหลืองและไข้มาเลเรีย เสียชีวิตไปกว่า 6,000 คนซึ่งข้อมูลในช่วงปี 1880-1890 นั้นคาดว่ามีคนงานเสียชีวิตไปกว่า 20,000...