ตึกเอ็มไพร์สเตท สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ของมนุษย์

ในหมู่ตึกระฟ้าที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดนั้นหนึ่งในนั้นคือ ตึกเอ็มไพร์สเตท ตึกระฟ้าที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของที่ก่อสร้างโดยมนุษย์ ตึกเอ็มไพร์สเตท หรือ Empire State Building ซึ่งเป็นตึกที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในเมืองนิวยอร์ก ด้วยสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ทำให้ตึกเอ็มไพร์สเตทไดรับการยกย่องเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ อีกทั้งตึกแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับตั้งแต่การก่อสร้าง ตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) เริ่มมีแผนงานก่อสร้างในปี 1929 โดยบริษัท สตาร์เร็ตต์ บราเธอร์ แอนด์ เอเกน จำกัด และออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกัน วิลเลียม...