สวนลอยแห่งบาบิโลน

หากพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ คงมีคนพูดถึงสวนลอยแห่งบาบิโลนสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณที่เชื่อกันว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ สวนลอยบาบิโลนนี้ยังไม่มีหลักการค้นพบที่แน่นอนชัดว่ามีรูปลักษณะอย่างไร โดยสวนแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยูเฟรติส ในประเทศอิรักปัจจุบัน คาดว่าถูกสร้างโดยพระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์ที่ 2 แห่งนครบาบิโลน นักโบราณคดีเชื่อว่านครบาบิโลนแห่งนี้เคยเป็นอาณาจักรหนึ่งที่สวยงามที่สุดของโลกในยุคนั้น และยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสวนลอยแห่งนี้มีลักษณะอย่างไรและล่มสลายด้วยเหตุใดกันแน่ ในอดีตมีการบันทึกถึงสวนลอยแห่งนับตั้งแต่ราว 300 ปีก่อนคริสตกาล อย่างเช่นนักเดินทางสำรวจคนหนึ่งที่เดินทางสำรวจโดยการล่องมาตามแม่น้ำยูเฟรติส เขาได้หลับไปและปล่อยให้เรือล่องไปตามแม่น้ำจนกระทั่งเมื่อเขาตื่นขึ้นมาพบว่าเขาล่องเรืออยู่บริเวณเมืองๆหนึ่งซึ่งมีความสวยงาม มีกำแพงขนาดใหญ่ รวมถึงมีหอคอยที่มีความสูงราว 100 เมตร ด้านบนประกอบด้วยพรรณไม้นานาพันธุ์และต้นไม้ขนาดใหญ่รายล้อม เขาบันทึกว่าไม่เคยพบเมืองที่สวยงามเช่นนี้มาก่อนและคาดว่านี้คือเมืองบาบิโลนและสวยลอยฟ้าแห่งบาบิโลน ปัจจุบันได้มีการค้นหาซากปรับหักพังของสวนลอยแห่งนี้ โดยนักโบราณคดีมาการค้นพบซากบ่อน้ำโบราณและกำแพงโบราณที่มีอายุราว 600 ปีก่อนคริสตกาล...