หอเอนปิซา อิตาลี

สิ่งก่อสร้างที่มีแนวคิดที่โดดเด่นพร้อมสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ต้องบอกเลยว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีงานทางด้านศิลปะที่เยี่ยมยอดที่สุดอันดับต้นของโลกเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรม สถาปัตยกรรม รวมไปถึงเรื่องราวของฟุตบอลที่นี่มีลีกที่แช็งแกร่งอันดับต้นของโลก แน่นอนว่าเรากำลังเดินไปดูสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่ประเทศอิตาลี กับหอเอนเมืองปิซา ที่ตั้งอยู่ในเมืองปิซา ในจัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม ที่นี่เป็นหอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก หอเอนเมืองปิซาได้สร้างในปี 1173 สร้างเสร็จในปี 1350 ใช้เวลาในการสร้างเกือบ 177  ปีเลยทีเดียว แต่ก็มีเรื่องที่ทำให้หยุดชะงักเนื่องจากพื้นดินในใต้ดินเป็นพื้นที่ที่นิ่มมากทำให้ยุบตัวลง ในปี 1272 ศิโมนก็ได้กลับไปสร้างให้มีความสมดุลย์มากขึ้น ก็ต้องหยุดอีกเนื่องจากเกิดสงคราม ต่อมาก็ได้สร้างขึ้นอีกครั้งและสร้างเสร้จถึง...

โคลอสเซียม สถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่

ประเทศอิตาลีนั้นเป็นเมืองเก่าแก่ที่คาดว่ามีตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งจากการค้นพบสถาปัตยกรรมที่งดงามมากหลายแห่ง จนได้รับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นชื่อมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สิ่งมหัศจรรย์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ โคลอสเซียม โคลอสเซียม เป็นสถาปัตยกรรมสมัยยุคกลางของโรมัน ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ค้นพบ โคลอสเซียมนั้นแต่เดิมเชื่อว่าเป็นที่ใช้สำหรับความบันเทิงของมนุษย์ในยุคโรมัน เป็นสถานที่สำหรับกีฬากลางแจ้งของมนุษย์ในยุคนั้น ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมโดยสถาปัตยกรรมเป็นรูปทรงก่อด้วยอิฐและหินทรายเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 – 60,000 คน ซึ่งนักโบราณคดีนั้นยอมรับว่า โคลอสเซียม เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดในยุคนั้น นักโบราณคดีเชื่อว่า โคลอสเซียม...