คลองปานามา สุดยอดสิ่งก่อสร้างโดยมนุษย์ ตอนที่ 1

หากเอ่ยถึงคลองส่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดที่ก่อสร้างโดยมนุษย์นั้นคงหนีไม่พ้น คลองปานามา คลองขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างโดยมนุษย์ คลองแห่งนี้ถูกสร้างราวปี 1913 เรื่อยมาซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการพูดถึงแผนงานสร้างมาตลอด โดยเริ่มแรกเกิดขึ้นราวปี 1524 จักรพรรดิชาลส์ที่ 5 ทรงเสนอแผนการสร้างคลองขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าด้วยกัน ซึ่งพระองค์เห็นว่าภูมิศาสตร์ของอเมริกากลางนั้นเป็นส่วนที่เล็กและแคบเหมาะแก่การขุดคลองเพื่อเชื่อมต่อ เพื่ออำนวยความสะดวกโดยเรือสัญจรไปมาและการขนส่งสินค้าระหว่าง สเปนกับเปรูด้วย ต่อมาราวปี 1880 ประเทศฝรั่งเศสเริ่มมีการรื้อแนวคิดการสร้างคลองแห่งนี้ขึ้นมาอีกครั้ง โดยทางบริษัทการขุดลอกและทำเหมืองแร่นั้นได้ดำเนินการขุดคลองแห่งนี้แต่ด้วยความที่ขาดการศึกษาทางภูมิศาสตร์รวมถึงการศึกษาด้านโรคภัยและทำให้ระหว่างการขุดลอกคลองในสมันนั้น คนงานต่างเผชิญกับโรคไข้เหลืองและไข้มาเลเรีย เสียชีวิตไปกว่า 6,000 คนซึ่งข้อมูลในช่วงปี 1880-1890 นั้นคาดว่ามีคนงานเสียชีวิตไปกว่า 20,000...

โคลอสเซียม สถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่

ประเทศอิตาลีนั้นเป็นเมืองเก่าแก่ที่คาดว่ามีตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งจากการค้นพบสถาปัตยกรรมที่งดงามมากหลายแห่ง จนได้รับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นชื่อมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สิ่งมหัศจรรย์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ โคลอสเซียม โคลอสเซียม เป็นสถาปัตยกรรมสมัยยุคกลางของโรมัน ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ค้นพบ โคลอสเซียมนั้นแต่เดิมเชื่อว่าเป็นที่ใช้สำหรับความบันเทิงของมนุษย์ในยุคโรมัน เป็นสถานที่สำหรับกีฬากลางแจ้งของมนุษย์ในยุคนั้น ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมโดยสถาปัตยกรรมเป็นรูปทรงก่อด้วยอิฐและหินทรายเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 – 60,000 คน ซึ่งนักโบราณคดีนั้นยอมรับว่า โคลอสเซียม เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดในยุคนั้น นักโบราณคดีเชื่อว่า โคลอสเซียม...