พีระมิดคูฟู มหาพีระมิดแห่งกีซา

มหาพีระมิดแห่งกีซา คงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณที่ยังคงความสมบูรณ์ที่สุดในโลก ซึ่งพีระมิดแห่งนี้มีความยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา รวมถึงยังคงความสมบูรณ์แบบไว้ทุกประการ สันนิฐานว่าพีระมิดแห่งนี้ถูกสร้างในสมัยฟาโรห์คูฟู ราว 2,600 ปีก่อนคริสตกาล ด้วยความสูงถึง 147 เมตร และประกอบด้วยรูปทรงของพีระมิดมีลักษณะเฉพาะตัว ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยอดสามเหลี่ยมแต่ละด้าน เอียงเข้าบรรจบกัน เป็นยอดแหลม ฐานทั้ง 4 ด้านของพีระมิด กว้างด้านละประมาณ 230 เมตร มีจำนวน 3 แห่งจะมีขนาดแตกต่างกัน...